Välkommen till HOW - House of Wellbeing

Vi arbetar med att förebygga många av de livsstilsrelaterade åkommor som kommit att bli signifikanta för konsekvenserna av livsföringen i vårt moderna samhälle.  

          Vårt angreppssätt är vetenskapligt. Genom exklusiva retreats, stödjande samtal och evidensbaserade behandlingar ökar vi individens långsiktiga välmående. 

Många söker sig till oss för att få hjälp med vanligt förekommande symtom såsom stress, ångest, smärta och insomnia. Dessa är alla fysiska och psykiska konsekvenser av sättet man lever sitt liv på. 

          Vårt förhållningssätt är att ett hållbart välbefinnande förutsätter förändringar i livsstilen. Och endast genom att förstå mekanismerna bakom en effektiv återhämtning, skapas en ihållande motivation till att utföra förändringar i livsstilen. 

Stina_barhäng.jpg

DET GODA SAMTALET är samtal på distans med syfte att skapa ett inre lugn, reducera stressrelaterade symptom och minska risken för utmattningssyndrom. Detta görs genom att forma individuella strategier baserade på självkännedom, kunskap och verktyg som tillsammans bygger upp ditt "psykiska immunförsvar" även kallat "Resillience".  

NADA Grupp.jpg

NADA ÖRONAKUPUNKTUR är en evidensbaserad akupunkturmetod som framgångsrikt används inom både den privata om offentliga vården. Metoden syftar i huvudsak till att reducera smärta, psykiska orostillstånd, sömnproblem och stress. HOWS diplomerade behandlare erbjuder en kostnadseffektiv och bekväm behandling i grupp. 

HOW Education.jpg

HOWs UTBILDNINGAR riktar sig primärt till terapeuter inom vård, omsorg, psykiatri och integrativ medicin. Synonymt för samtliga utbildningar är inriktning mot psykiska och fysiska livsstillsåkommor såsom stress, ångest, depression, insomnia och smärta. Bland utbildningarna märks Basmedicin - en anatomiutbildning på distans - samt NADA öronakupunktur.

HOW Retreat copy.jpg

HOW RETREAT - för ökat välmående, hållbar prestation och effektiv återhämtning. Utformningen och innehållet riktar sig primärt till högpresterande personer i behov av fungerande strategier för bättre prestation och snabbare återhämtning. Synonymt för våra retreats är att de är lantligt belägna med hög tillgänglighet samt att de har en tydlig målsättning. 

Genom HOW-metodiken kombineras Österländsk och Västerländsk vetenskap i en metod som i praktik och teori förebygger psykisk och fysisk ohälsa genom hållbart välbefinnande. Filosofin kring HOWs retreatverksamhet grundar sig på 4 pelare. Syftet är att balansera de fyra grundfundamenten till välbefinnande och förbättra sömn/återhämtning, fysisk hälsa, psykisk styrka och höja energinivån.