top of page
HOW samtal top 1.jpg

DET GODA SAMTALET

Individuella strategier för hur du med hjälp av insikter, kunskap och självkännedom, skapar rätt förutsättningar för ett inre psykologiskt och känslomässigt lugn och minskad stress. 

LEARN MORE

STÖDJANDE STRATEGISAMTAL ONLINE ELLER VIA TELEFON

Syftet med "Det goda samtalet" är att utforma individuella strategier för hur du med hjälp av insikter, kunskap och självkännedom, skapar rätt förutsättningar för ett inre psykologiskt och känslomässigt lugn. Det goda samtalet ger dig verktygen till att bygga ditt "psykiska immunförsvar", också kallat resilience, få hållbar återhämtning och bättre välmående. Målsättningen är att börja leva ett mer meningsfullt liv utifrån dina förutsättningar vilket minskar negativa emotioner såsom stress, oro och ångest.

 

SAMTAL FÖR HÅLLBAR PRESTATION OCH ÖKAT VÄLMÅENDE

Det goda samtalet är en fristad där vi identifierar de tankar och känslor som ”gnager”, stressar dig eller är orsaken till ett återkommande ältande. Tillsammans, och utan att värdera, identifierar vi återkommande tankemönster som ligger till grund för oönskat beteende eller ett ökat stresspåslag. Målet med samtalet är att komma vidare i vårt liv och inte fastna i situationer/problem som har hänt, eller som vi tror kommer att hända. I samtalet finner vi tillsammans nya förhållningssätt och ett annat perspektiv på de situationer vi kanske upplever som hotfulla och omöjliga att förhålla oss till. Ibland kommer vi att behöva finna en lösning för att komma vidare och ibland behöver vi luta oss tillbaka för att se om problemet finner sin egna lösning. Oftast är våra tankars hot endast imaginära ”tankespöken” som går upp i rök när vi kastar ljus/uppmärksamhet på dem och ser dem för vad de verkligen är. Ibland är de reella situationer som behöver åtgärdas på ett strategiskt sätt. 

DJUPARE INSIKT OCH ÖKAT VÄLMÅENDE

Enligt Platon finns det inga dumma, fel, dåliga eller rätt samtal. För honom var dialogen och samtalet en källa till att nå större kunskap och insikt. Oavsett orsak till vår stress, sämre mående, trötthet, ältande och brist på inspiration så syftar samtalen till att lära känna dig själv, dina talanger, styrkor bättre och med ökad självinsikt kan börja leva ett liv som ligger mer i linje med den du är. Först då kan du och ditt nervsystem börja slappna av och hinder i livet byts ut mot möjligheter, tunnelseende blir perspektiv, trauma transformeras till vishet, stress till inre lugn och känslor som frustration, ilska, sorg transformeras sakteligen till empati, tacksamhet och meningsfullhet för att på så vis skapa bättre välmående. Det kan börja med ett samtal…

REFLEKTION OCH MINNESANTECKNINGAR

Samtalet varar i 45 minuter. Efter genomfört samtal får du en sammanfattning av essensen av vårt möte med tankar, reflektioner och strategier som är viktiga att ta med sig. Dessa individuella minnesanteckningar kan du enkelt gå tillbaka till för att påminna dig om din väg framåt. 

FULL RETURRÄTT

Välkommen att boka det Goda Samtalet helt förutsättningslöst. Priset per samtal är 900 Sek exkl. moms (1.080 inkl moms). För att du ska kunna känna dig trygg har du alltid full returrätt på det första bokade samtal om det inte känns bra för dig. Det är en kvalitetssäkring för oss båda. Naturligtvis sker det goda samtalet under tystnadsplikt. Fyll i formuläret på denna sida för att boka en tid för det goda samtalet. 

Hej och välkommen till det coachande samtalet,

Mitt namn är Stina Norbye och det är jag som har de coachande samtalen på HOW. Inriktningen på samtalet är förståelse och bearbetning av ångest, oro, stress och hinder i livet. Genom att förstå vad som händer i kroppen och i tankarna/känslorna så är det lättare att ta till de verktyg du lär dig genom samtalet. Min erfarenhet av hjälpande samtal är när vi ser och förstår hur sammanlänkande vårt psyke är med vår kropp och förståelsen för det sambandet ger inte bara ett större lugn men också en djupare förståelse för sig själv och hur jag kan hjälpa mig själv.
 

Jag har en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad positiv psykologi och samtalsterapi samt är utbildad i Mindfulness vid Örebro Universitet. Det coachande samtalet bygger på positiv psykologi, motiverande intervju (MI), och kognitiv neurovetenskap. Detta innebär att vi i samtalet utgår från dina styrkor och talanger för att bygga upp ett “psykiskt immunförsvar” (resilience) som leder dig till ett långsiktigt och bättre välmående.

 

Stäng denna ruta genom att klicka på krysset i övre höger hörn för att läsa mer om hur vi tillsammans kan lyfta fram dina egna resurser för att hantera ångest, oro och stress. 
 

Varmt välkommen att boka en tid till min mottagning i Falköping eller ett samtal på zoom om det passar dig bättre!

DGS Stina topp.png
DGS Close hi.png
DGS Close def.png
DGS Stina.png
Background_blue_panel.jpg

EFFEKTIVA SAMTAL PÅ DISTANS

Txt_Image_samtal 1.jpg

Samtalet hålls med fördel på distans via telefon eller videosamtal. Effekten av samtal på distans har visat sig vara mer effektiva än fysiska möten då man befinner sig i sin egen hemtama miljö vilket minskar anspänningen. 

BOKA SAMTAL ONLINE

Txt_Image_samtal 2.jpg

Du bokar enkelt Det goda samtalet genom att [klicka här]. Har du frågor och funderingar eller vill tala med oss innan du bokar ett samtal är du välkommen att fylla i intresseanmälan nedan.

FULL RETURRÄTT

Txt_Image_samtal 3.jpg

Du bokar ditt första samtal helt förutsättningslöst med full returrätt vilket innebär att du får tillbaka pengarna i händelse av att du inte skulle vara nöjd med sessionen. 

DET GODA SAMTALET I PRAKTIKEN

BOKA DITT GODA SAMTAL ELLER STÄLL FRÅGOR

Är du intresserad av att prova Det goda samtalet för att forma en individuell strategi för ett ökat välmående, hållbar prestation och effektiv återhämtning?  Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med svar på dina eventuella frågor och funderingar kring hur vi gemensamt kan arbeta framåt med dina mål och ditt välmående.

INTRESSEANMÄLAN DET GODA SAMTALET

TACK FÖR DITT MEDDELANDE. VI ÅTERKOMMER INOM KORT.

Icon_samtal.png
bottom of page