HOW utbildning top 1 copy.jpg

VÅRA UTBILDNINGAR

HOW erbjuder en rad olika utbildningar för dig som vill utveckla din terapeutiska verksamhet, vidareutbilda dig eller inleda en ny karriär.

LEARN MORE

FÖR DIG SOM ARBETAR MED MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE I FOKUS

HOW tillhandahåller en rad olika utbildningar som alla har fokus på människans välbefinnande. Till dig som redan arbetar inom psykiatrin, vården, integrativ medicin och omsorgen, erbjuder vi ett komplement som kan göra dina behandlingar och resultat än mer framgångsrika. För dig som står inför att börja med någon form av terapeutisk verksamhet är våra utbildningar en bra inkörsport till din nya karriär. HOW erbjuder även kompletterande utbildningar som är obligatoriska för att certifieras inom flera specialistområde.

 

Synonymt för samtliga utbildningar är att de är distansutbildningar med schemalagda fysiska träffar.    

 

BASMEDICIN (coronaanpassad distansutbildning motsvarande 60 högskolepoäng)

Basmedicinutbildningen i anatomi och fysiologi motsvarar 60 högskolepoäng och är obligatorisk i många vårdinriktade medlemsförbund, däribland Svenska akupunkturförbundets (SAF) och Svenska Naturläkarförbundet (SNLF). Utbildningen är också godkänd för medlemskap i kroppsterapeuternas yrkesförbund. Utbildningen sker på distans under rådande omständigheter. 

[LÄS MER OM BASMEDICINUTBILDNINGEN HÄR]

ÖRONAKUPUNKTUR INKLUSIVE NADA

NADA är en kurs i öronakupunktur med inriktning mot behandling av stress, oro, ångest, depression och sömnproblem. Utbildningen är bland annat lämplig för personal inom terapeutiskt verksamhet såsom psykiatrisk vård, behandlingshem, missbruksvård, kriminalvård, skolväsendet, Grön Rehab, privata utövare mfl. NADA är ofta det första steget för de flesta som vill lära sig öronakupunktur.

[LÄS MER OM UTBILDNINGEN I ÖRONAKUPUNKTUR HÄR]


 

ÅTERHÄMNTNING OCH STRESSHANTERING GENOM MEDICINSK QIGONG OCH MEDVETEN NÄRVARO

Medicinsk Qigong har en mångtusenårig historia inom den traditionella kinesisk medicinen och syftar till att stärka utövarens fysiska och mentala hälsa. Modern västerländsk mindfullness och positiv psykologi har stark evidens och vilar på omfattande forskning när det kommer till att behandla psykisk ohälsa. HOW har utarbetat ett unikt behandlingsprogram baserat på kombinationen av Medicinsk Qigong och den senaste forskningen inom kognitiv neurovetenskap i syfte att behandla livsstilsrelaterade åkommor såsom stress, ångest, insomnia, oro och utmattningssyndrom. 

[LÄS MER OM UTBILDNINGEN I MEDICINSK QIGONG & MINDFULNESS]

DISTAL NEEDLING

Distal Needling är en specialistutbildning inom akupunktur som riktar sig till dig som söker en effektiv metod för smärtdiagnostik och omedelbar effekt i din behandlingen. Primärt riktar sig utbildningen till dig som är verksam som akupunktör inom sjukvården eller arbetar som privat vårdgivare. Genom den snabba diagnostiken och direktverkande smärtlindring en är Distal Needling en av de mest effektiva metoderna inom akupunktur.

[LÄS MER OM UTBILDNINGEN I DISTAL NEEDLING HÄR] 

Background_bonzai.jpg

VÅRA UTBILDNINGAR

BASMEDICIN

Utb_basmedicin_White.png
Utb_basmedicin_White.png

Basmedicin på distans i anatomi och fysiologi motsvarande 60 högskolepoäng. Basmedicin finns som krav hos flera terapeutiska förbund.

ÖRONAKUPUNKTUR

Utb_orinakupunktur._WHITE.png
Utb_orinakupunktur._WHITE.png

2-dagars kurs i evidensbaserad öronakupunktur mot oro, smärta, stress, ångest och sömnproblem.

DISTAL NEEDLING

Utb_distal_WHITE.png
Utb_distal_WHITE.png

Grundkurs med möjlighet till fördjupning i effektiv diagnostik och snabb-verkande smärtlindring genom distal akupunktur.

QIGONG & MINDFULNESS

Utb_qigong_WHITE.png
Utb_qigong_WHITE.png

2-dagars workshop i Medicinsk Qigong och Mindfulness för effektiv stresshantering och hållbar återhämtning.

DU KAN ANMÄLA DIG TILL SAMTLIGA UTBILDNINGAR HÄR

Alla våra utbildningar är bokningsbara på hemsidan. Fyll i formuläret genom att ange dina kontaktuppgifter samt välja utbildning, ort och datum för kursstart, Under respektive utbildning hittar du aktuella datum samt information om vilka utbildningar som hålls på respektive ort. Observera att merparten av våra längre utbildningar är på distans och fysiska träffar endast sker schemalagt. Det kan därför vara värt att överväga en annan ort än din hemvist då det inte kommer att kräva allt för mycket resande.