top of page

UTBILDNINGAR FÖR DIG SOM ARBETAR MED MÄNNISKANS VÄLBEFINNANDE I FOKUS

HOW tillhandahåller en rad olika utbildningar som alla har fokus på människans välbefinnande. Till dig som redan arbetar inom psykiatrin, vården, integrativ medicin och omsorgen, erbjuder vi ett komplement som kan göra dina behandlingar och resultat än mer framgångsrika. För dig som står inför att börja med någon form av terapeutisk verksamhet är våra utbildningar en bra inkörsport till din nya karriär.

 

HOW erbjuder även kompletterande utbildningar som är obligatoriska för att certifieras inom flera specialistområde.

 

Synonymt för samtliga utbildningar är att de är distansutbildningar med schemalagda fysiska träffar.    

BASMEDICIN (Distansutbildning motsvarande 60 högskolepoäng)

Basmedicinutbildningen i anatomi och fysiologi motsvarar 60 högskolepoäng och är obligatorisk i många vårdinriktade medlemsförbund, däribland Svenska akupunkturförbundets (SAF) och Svenska Naturläkarförbundet (SNLF). Utbildningen är också godkänd för medlemskap i kroppsterapeuternas yrkesförbund. Utbildningen sker på distans med liveföreläsningar dock försöker vi ha 2 fysiska träffar. 

[LÄS MER OM BASMEDICINUTBILDNINGEN HÄR]

DISTAL NEEDLING

Distal Needling är en specialistutbildning inom akupunktur som riktar sig till dig som söker en effektiv metod för smärtdiagnostik och omedelbar effekt i din behandlingen. Primärt riktar sig utbildningen till dig som är verksam som akupunktör inom sjukvården eller arbetar som privat vårdgivare. Genom den snabba diagnostiken och direktverkande smärtlindring en är Distal Needling en av de mest effektiva metoderna inom akupunktur.

[LÄS MER OM UTBILDNINGEN I DISTAL NEEDLING HÄR] 

bottom of page