top of page

VÅRA KURSLEDARE

HOW_Stina.png

STINA NORBYE - Kursansvarig & kursledare

Samtalsterapeut med inriktning mot livsstilsrelaterad psykiska ohälsa, lärare i akupunktur samt instruktör i mindfulness och medicinsk qigong. 

Stina har en kandidatexamen (180 hp) i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad positiv psykologi och coachande samtal. Hon är diplomerad akupunktör (3-år) med utbildning i både Sverige och Kina, utbildad instruktör i Mindfullness vid Örebro Universitet samt har instruktörsutbildning i Medicinsk Qigong. Stina har mer än 25 års klinisk erfarenhet som akupunktör, samtalsterapeut och psykologisk coach. 

HOW_Ylva.png

YLVA NORDLING - VD & finansiell chef

Ylva är ekonom med examen i redovisning, revision och ekonomistyrning. 

 

Sammantaget har Ylva mer än 25 års erfarenhet av ekonomistyrning, redovisning, skattejuridik och företagsledning, företrädesvis inom medelstora företag. Som konsult har hon en djupgående erfarenhet av uppstartsföretag, finansiering och ekonomistyrning. Ylva är även utbildad i NADA öronakupunktur och Medicinsk Qigong.

HOW_Kajsa_Landgren.png

KAJSA LANDGREN - Kursledare

Kajsa Landgren, doktor i medicinsk vetenskap, docent, leg.sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och akupunktör.

Kajsa forskar bland annat på öronakupunktur i psykiatrisk vård och brukarstyrd inläggning samt har författat boken Öronakupunktur. I sin roll som forskare är Kajsa författare och medförfattare till en rad olika vetenskapliga artiklar.

HOW_John.png

JOHN JOUPER - Kursledare

Johan Jouper är Doktor i sport science med inriktning prestationspsykologi och författare till boken “Mental Tuffhet”. Sedan 25 år undervisar John i stresshantering och hälsa vid Örebro universitet.

John har bland annat studerat traditionell kinesisk medicin (TCM) och då främst Qigong och sedermera mindfulness. I kursen “Mindfulnessbaserad tuffhet” lär John ut grunderna mindfulness och stresshantering för god hälsa och välmående i livet. Syftet med kursen är att kunna närvara i nuet, oavsett vad som sker inom eller runtikring dig. Han lär ut mindfulnesstekniker för att behålla lugn och fokus när tankar och händelser utlöser oro och stress.

HOW_Isabella.png

ISABELLA MURTAGH - Kursledare

Isabella är legitimerad läkare och apotekare med bred internationell erfarenhet. Hon arbetar idag som allmänläkare, bedriver forskning vid FoU Centrum inom hjärtsvikt och KOL samt undervisar läkarstudenter kliniskt. 

Utöver sin läkarexamen är Isabella även legitimerad apotekare. Isabella har arbetat som apotekschef och klinisk apotekare vid sjukhus med läkemedelsberedning och varit verksam i multiprofessionella team med läkare, sköterskor, sjukgymnaster och dietister. Isabella har arbetat kliniskt som läkare på Irland, i England och Sverige samt har gjort volontärarbete med Pharmacienes sans fronti`eres i Tanzania.

HOW_Kristjan.png

KRISTJAN ODDSSON - Kursledare

Kristjan Oddsson är högskoleadjunkt i humanbiologi och har arbetat i närmare 30 år som högskoleadjunkt och lärare inom högre utbildning inom bl.a. anatomi, fysiologi, sjukdomslära och folkhälsa.

Kristjan undervisar idag vid GIH där han även varit med och utveckla flertalet kurser inom anatomi, hälsa och livsstil. Han är medförfattare till flertalet vetenskapliga artiklar inom idrottslärare och hälsa samt har närmare 4000 timmars klinisk erfarenhet av arbete inom vården. Han har dessutom arbetat fyra år kliniskt som naprapat och är legitimerad naprapat sedan 1994. Kristjan är även huvudinstruktör i hjärt-lungräddning.

HOW_Josephin.png

JOSEPHINE HEDLUND - Kursledare

Josephine är samtalsterapeut, föreläsare och lärare i bland annat mindfulness med mer än 10 års erfarenhet av Motiverande samtal (MI).

Josephine Hedlund har har en kandidatexamen (180 hp) i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad positiv psykologi och coachande samtal. Josephine är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) samt utbildad i CRAFT (Community Reinforcement And Family Training).

HOW_Inger.png

INGER BILLMAN-STARK - Kursledare

Inger är specialistsjuksköterska i psykiatri sedan 1985 och har psykoterapiutbildning med både psykodynamisk och kognitiv inriktning.

Inger har en omfattande klinisk erfaret från psykiatrisk vård och är examinerad sjuksköterska med specialisering psykiatri vid Högskolan i Borås samt har en fil. kand i hälsa- och sjukvårdsadministration vid Göteborgs Universitet. Hon är utbildad akupunktör och har studerat både i Kina och och i Sverige.  

bottom of page