top of page
Slide_6.jpg

LÄKANDE NATUR

Omfattande evidens talar för att naturen har stark inverkan på vår återhämtning och är gynnsam för vår läkning.

LEARN MORE

HOWs ERBJUDANDE - ETT HÅLLBART VÄLBEFINNANDE GENOM UTBILDNING, AKUPUNKTUR OCH SAMTAL

HOWs METODIK baseras på en unik kombination av västerländsk och österländsk vetenskap med syfta att  öka välbefinnandet hos individen. Målsättningen är att utforma individuella strategier som reducera stress och negativa emotioner för att öka prestationsförmågan genom hållbar återhämtning. 

EVIDENSBASERAT: Samtliga tillämpade metoder, aktiviteter och behandlingsprotokoll grundar sig i österländsk medicin och har en dokumenterad evidensbaserad effekt inom modern västerländsk forskning. 


 

SYFTE: Att förstå varför livsstilsförändringar behöver göras och skapa delaktighet som motiverar till varaktiga beteendeförändringar som ger ett hållbart välbefinnande. 

FÖREBYGGANDE: HOW fungerar som ett komplement till den traditionella sjuk- och hälsovården genom att arbeta med preventiv friskvård och förflytta individens välbefinnande från "bra till bättre".

UPPLEVELSEBASERAD INLÄRNING: Teori och praktik kombineras för inre motivation som ger bästa utfall. 

VACKER NATUR OCH ROFYLLD MILJÖ:
 Det finns omfattande evidens för att naturen har en positiv inverkan på individen fysiska och psykiska välbefinnande. En harmonisk miljö möjliggör framgångsrik förändring och kunskapsinhämtning som gör att individen fattar bättre beslut i sin utveckling av välbefinnande. 

STYRKEBASERAT FOKUS: Istället för att fokusera på svagheter och använda "pekpinnar", utgår HOW ifrån individens styrkor och talanger för att skapa insikt och självkännedom. 

Background_wood_small_dark.jpg
Happy.png

POSTIVIA EMOTIONER

Utmärks av känslor såsom tacksamhet, nyfikenhet, hopp mfl.

"Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the abscence of disease or infirmity."

WHO - World Health Organization

Flow.png

ENGAGEMANG

Upplevelser av "flow"/flyt i aktiviteter, arbete och andra engagemang. 

Relationer.png

RELATIONER

Att omges av starka, sunda och ärliga relationer.

Inspiration.png

MENINGSFULLHET

Att finna sitt "kall" och utföra inspirerande handlingar.

Goal.png

ATT UPPNÅ MÅL

Att göra mätbara framsteg och uppnå realistiska drömmar.

HOWs DEFINITION AV VÄLBEFINNANDE - P.E.R.M.A

Välbefinnande uppnås genom att bygga upp ett fysiskt och psykiskt immunförsvar genom P.E.R.M.A.  

KONTAKTA OSS

Har du funderingar på att ditt allmänna välbefinnande? Söker du en strategi för att reducera stress? Strävar du efter mer harmoni och balans i ditt liv? [ KONTAKTA OSS ] för mer information om våra tjänster och strategier. 

bottom of page