top of page
Slide_1_om_How copy.jpg

Evidensbaserad behandlingsmetod mot livsstilsrelaterade sjukdomar såsom stress, depression, oro, ångest och sömnbesvär. 

AKUPUNKTUR MED
STINA NORBYE & FRIDA ASP 
 

LEARN MORE

EFFEKTIV BEHANDLING MOT ORO, STRESS, SMÄRTA OCH SÖMNPROBLEM 

Öronakupunktur, inklusive NADA, är en evidensbaserad behandlingsmetod som framgångsrikt använts internationellt inom psykiatrin och sjukvården. Det finns omfattande forskning som stödjer metodens positiva effekter vid behandling av livsstilsrelaterade symtom såsom stress, sömnproblem, oro, depression och ångest.

 

POPULÄR BEHANDLINGSMETOD INOM OFFENTLIG OCH PRIVAT VÅRD/BEHANDLING I GRUPP

I Sverige används NADA bland annat i den offentliga vården och psykiatrin men även av flertalet privata aktörer inom omvårdnad. Metodens populariteten kommer inte enbart av de goda resultaten. Att det är en icke-verbal behandling som skapar allians mellan behandlare och patient, avsaknaden av biverkningar samt att det är en mycket kostnadseffektiv behandling är några av anledningarna till dess populäritet.

METOD UTVECKLAD PÅ 1970-TALET

NADA är en förkortning av National Acupuncture Detoxification Association och är en metod som ursprungligen utvecklades för drogavvänjning i USA under 1970-talet på Lincoln Clinic i New York av Dr Michael Smith. Metoden visade sig sedermera ha stor effekter på andra svårbehandlade symtom. NADA har sitt ursprung i den mångtusenåriga kinesiska medicinen, där akupunktur är en central behandlingsterapi.

SÅ GÅR BEHANDLINGEN TILL

Konkret innebär behandlingen att 5 akupunkturnålar appliceras på specifika punkter i varje öra. De ska sitta i ca 45 minuter. Metoden är en icke-verbal terapi vilket innebär att behandlingen ges under tystnad. Många passar på att sluta ögonen under behandlingen och vissa somnar till och med. Andra känner bara en skön avslappning som sprider sig i kroppen.

EN LÄTTILLGÄNGLIG BEHANDLING I GRUPP ELLER SOM ENSKILD BEHANDLING

Stina Norbye och Frida Asp erbjuder en unik möjlighet att ta del av denna behandling på ett effektivt sätt till en låg kostnad genom att den utförs i grupper om max 10 deltagare. Syftet med upplägget är att flera deltagare ska kunna ta del av en effektiv behandling på regelbunden basis till en låg kostnad. Naturligtvis går det att boka en enskild akupunkturbehandling för specifik hälsoproblematik. 

KROPPSAKUPUNKTUR/ ENSKILD BEHANDLING

Världshälsoorganisationen (WHO) Har publicerat en lista med över 100 olika behandlingsområden där akupunktur har vetenskapligt bevisad effekt.

Några exempel från WHO´s lista och som behandlas med akupunktur är allergier, mag- och tarmbesvär (så som förstoppning, diarré, magkatarr och matsmältningsproblem, IBS), ryggsmärtor, nack- axel och ledbesvär, migrän och huvudvärk, astma, bihåleproblem, depressioner, nedstämdhet, sömnproblem, stress, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, PMS, menstruations- och klimakteriebesvär, nikotinavvänjning och sockerberoende, fibromyalgi, emotionell obalans (stress, oro, ångest, ilska, irritation och nervositet), högt/lågt blodtryck, ischias, smärta (kronisk och akut), yrsel och Illamående samt en mängd andra problem/sjukdomar.

Background_lake.jpg

SNABB EFFEKT

Grupp 1.jpg

Några av fördelarna med NADA Öronakupunktur är bl. a. att den ger omedelbar effekt och har god verkan på symtom som annars är svåra att behandla såsom exempelvis insomnia, ångest, smärta och oro. 

INOM PSYKIATRIN

Grupp 2.jpg

Öronakupunktur, inklusive NADA, är numera även är en utbredd terapiform inom ungdoms- och vuxenpsykiatrin då den har god effekt på stress, hyperaktivitet och sömnproblem.

LÄTTILLGÄNGLIG

Grupp 3.jpg

Utbildade behandlare i NADA erbjuder en unik möjlighet att ta del av behandlingen på ett effektivt och lättillgängligt sätt till en låg kostnad genom att den utförs i grupper om max 10 deltagare. Det går också att boka in enskilda behandlingar.

ÖRONAKUPUNKTUR INKLUSIVE NADA

BOKNING AV AKUPUNKTUR

Stina Norbye och Frida Asp möter du vid bokning av endast öronakupunktur i grupp. Vill du ha en enskild behandling i kroppsakupunktur för mer specifika tillstånd så möter du Stina. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar om just det du vill ha hjälp med.

Kontakta oss genom kontaktformuläret som du hittar under kontakt.

bottom of page