Slide_1_om_How copy.jpg

Evidensbaserad behandlingsmetod mot livsstilsrelaterade sjukdomar såsom stress, depression, oro, ångest och sömnbesvär. 

ÖRONAKUPUNKTUR

LEARN MORE

EFFEKTIV BEHANDLING MOT ORO, STRESS OCH SÖMNPROBLEM

Öronakupunktur, inklusive NADA, är en evidensbaserad behandlingsmetod som framgångsrikt använts internationellt inom psykiatrin och sjukvården. Det finns omfattande forskning som stödjer metodens positiva effekter vid behandling av livsstilsrelaterade symtom såsom stress, sömnproblem, oro, depression och ångest.

 

POPULÄR BEHANDLINGSMETOD INOM OFFENTLIG OCH PRIVAT VÅRD

I Sverige används NADA bland annat i den offentliga vården och psykiatrin men även av flertalet privata aktörer inom omvårdnad. Metodens populariteten kommer inte enbart av de goda resultaten. Att det är en icke-verbal behandling som skapar allians mellan behandlare och patient, avsaknaden av biverkningar samt att det är en mycket kostnadseffektiv behandling är några av anledningarna till dess populäritet.

METOD UTVECKLAD PÅ 1970-TALET

NADA är en förkortning av National Acupuncture Detoxification Association och är en metod som ursprungligen utvecklades för drogavvänjning i USA under 1970-talet på Lincoln Clinic i New York av Dr Michael Smith. Metoden visade sig sedermera ha stor effekter på andra svårbehandlade symtom. NADA har sitt ursprung i den mångtusenåriga kinesiska medicinen, där akupunktur är en central behandlingsterapi.

SÅ GÅR BEHANDLINGEN TILL

Konkret innebär behandlingen att 5 akupunkturnålar appliceras på specifika punkter i varje öra. De ska sitta i ca 45 minuter. Metoden är en icke-verbal terapi vilket innebär att behandlingen ges under tystnad. Många passar på att sluta ögonen under behandlingen och vissa somnar till och med. Andra känner bara en skön avslappning som sprider sig i kroppen.

EN LÄTTILLGÄNGLIG BEHANDLING I GRUPP

HOWS diplomerade behandlare i NADA erbjuder en unik möjlighet att ta del av denna behandling på ett effektivt sätt till en låg kostnad genom att den utförs i grupper om max 10 deltagare. Syftet med upplägget är att flera deltagare ska kunna ta del av en effektiv behandling på regelbunden basis till en låg kostnad.  

Background_lake.jpg

SNABB EFFEKT

Grupp 1.jpg

Några av fördelarna med NADA är bl. a. att den ger omedelbar effekt och har god verkan på symtom som annars är svåra att behandla såsom exempelvis insomnia, ångest, smärta och oro. 

INOM PSYKIATRIN

Grupp 2.jpg

Öronakupunktur, inklusive NADA, är numera även är en utbredd terapiform inom ungdoms- och vuxenpsykiatrin då den har god effekt på stress, hyperaktivitet och sömnproblem.

LÄTTILLGÄNGLIG

Grupp 3.jpg

HOWs diplomerade behandlare i NADA erbjuder en unik möjlighet att ta del av behandlingen på ett effektivt och lättillgängligt sätt till en låg kostnad genom att den utförs i grupper om max 10 deltagare.

ÖRONAKUPUNKTUR INKLUSIVE NADA

BOKNING AV ÖRONAKUPUNKTUR INKLUSIVE NADA

Är du intresserad av att prova NADA öronakupunktur mot sömnproblem, oro, ångest, stress eller smärta av olika slag? För närvarande erbjuder vi NADA öronakupunktur i Uppsala och Falköping men fler städer kommer inom kort. Klicka på "Boka öronakupunktur nu" för att boka din plats och genomföra en säker betalning. Du kan också ladda ner mer information om öronakupunktur inklusive NADA nedan. 

Du kan boka behandling med NADA öronakupunktur i Falköping och Uppsala på måndagar och torsdagar mellan kl 12:00 - 13:00. Jämna veckor erbjuds behandlingen i Falköping och ojämna veckor i Uppsala