top of page

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev med konkreta tips och råd för bättre mående. Fyll i formuläret nedan. 

TACK FÖR DITT MEDDELANDE

HUR BALANS I LIVETS TÅRTBITAR SKAPAR VÄLMÅENDE

Inom välmåendeforskningen talas det ofta om "livets tårtbitar". Det är de komponenter som tillsammans utgör en persons liv - relationer, hemmet, karriär, sömn, fritidsintressen, barn etc. När man studerar välmående människor, har de ofta mellan 8-10 olika tårtbitar i sitt liv. De har också en god balans mellan tårtbitarna. De som har för få, eller för den delen för många tårtbitar i sitt liv, tenderar i betydligt större utsträckning uppleva stress, nedstämdhet, ångest och oro.


Alla delar är viktiga och fyller sin funktion i den totala balansen - en tårtbit kan skapa lugn, en annan boostar egot och den tredje håller igång ekonomin medan vissa finns för att ge nödvändig återhämtning.


Många av de klienter jag dagligen möter säger allt som oftast att deras liv innehåller alla dessa 8-10 delar. Ändå mår de inte bra. Efter att ha skrapat lite på ytan, blir det ofta tydligt att de är långt ifrån mentalt närvarande i alla delar. Exempelvis anger många att hemmet och familjen är prioriterade livskomponenter som dessutom ger återhämtning. Men om de ägnar större delen av tiden hemma åt att tänka på jobb och till och med prata om jobb, är de inte närvarande. De positiva aspekterna av hemmet och familjen tas då över av jobbet trots att man är hemma. En tårtbit ger endast effekt när man till större delen är närvarande i den. Att mentalt flacka mellan livets tårtbitar skapar stress. Konsten är att vara närvarande i en tårtbit i taget. Detta är en förmåga vi alla kan träna upp.


"En tårtbit ger endast effekt när man till större delen är närvarande i den. Att mentalt flacka mellan livets tårtbitar skapar stress"


Det är inte heller alltid den del eller tårtbit man själv tror är upphov till stressen som är den faktiska orsaken. Att chefen är oförstående, att man inte uppfyller sin egna mål och att deadlines hopar sig, kan naturligtvis vara en viktig pusselbit i stressmönstret. Men som en isolerad händelse är det sällan hela anledningen. Det är lätt att skylla på jobbet, men roten till problemen står att finna i hur man lever hela sitt liv.


Arbetet kan vara en välbehövlig del i livet men även där kan man vara absorberad

av privata problem och då försvinner denna viktiga del. Till slut står man kvar med ett fåtal tårtbitar som får allt fokus och bjuder därmed in till nedstämdhet och stress. Förmågan att skapa och aktivera flera delar, och inte minst hur vi kan vara närvarande i dem, är en förmåga vi kan träna upp genom tekniker vi kan lära oss.


"Time is a created thing. To say "I don't have time" is like saying, "I don't want to"

Lao Tzu


Under långvarig stress har det visat sig att det är just de tårtbitar som ger återhämtning och glädje som tenderar nedprioriteras. Att umgås med familj och vänner, matlagning, hobbies och motion får allt mindre utrymme och vi övergår till att ägna oss åt problemlösning, ältande och bekymmer på heltid. Konstigt nog blir förklaringar som "jag hinner inte" allt vanligare. Vi hinner inte ta hand om oss själva och skapa utrymme för återhämtning när det borde ha högsta prioritet. Stressen gör oss mentalt onyktra och får oss att tappa perspektiv och göra fel prioriteringar.


Stress är svårt att definiera, kvantifiera och mäta. Inom stressforskningen finns det dock olika sätt att mäta en människas totala stressnivå. Stress kan exempelvis mätas i avståndet mellan nuläge och önskat läge. När vi inventerar nuläget i alla tårtbitar och önskar att de var annorlunda, det vill säga att det önskade läget ligger mycket långt ifrån nuläget, är det sammantaget mycket stress i livet. Stressen representerar den sammanlagda frustrationen från varje tårtbit.


Att göra en inventering av våra olika delar och se över hur närvarande vi är i dem är en fantastisk början på ett bättre mående. Vilka delar har jag försummat? Vilka delar behöver jag lyfta fram igen? Många gånger faller vi på att vi vill göra saker som vi gjort det förr. Vi glömmer att anpassa oss till rådande vindar och att ha ett accepterande och realistiskt förhållningssätt till vår livssituation. Motionen kanske inte kan vara 1 timme per dag som det brukade. 20 minuter kan räcka. Jag behöver inte ha fullt så många vänner som när jag var yngre. Välmåendeforskningen pekar på att det räcker med att ha 1-2 riktigt nära vänner för att må bra osv.


Att ha ett accepterande förhållningssätt till sin livssituation betyder inte att vi inte vill uppfylla mål. Det betyder endast att vi inte jagar våra mål, för då flyttar vi dem ständigt framåt och får ingen tillfredsställelse eller lugn. Det är endast genom att finna ett inre, mentalt lugn som vi får förmåga att nå våra mål och bibehålla vår hälsa.


I Det goda samtalet online hjälper jag klienter dagligen med att sätta realistiska mål, inventera sina livsdelar och balansera dem. Kanske har du redan alla tårtbitar som behövs. Kanske saknar du tillräcklig närvaro i varje del och behöver lära dig att sätta tydliga gränserna för att inte vandra för mycket i tanken. Kanske behöver du finna en förlorad bit som brukade ge dig glädje och flow, eller kanske behöver du ta bort någon del som är för mycket?


I dessa tider behöver vi dessutom vara påhittiga och kreativa med hur vi får in våra tårtbitar på andra sätt än förut. Vad får ditt hjärta att sjunga och vad behöver du lägga till i ditt liv som hjälper dig att balansera dina ditt liv? Läs gärna mer om Det goda samtalet online här: Det goda samtalet.


158 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page