top of page

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev med konkreta tips och råd för bättre mående. Fyll i formuläret nedan. 

TACK FÖR DITT MEDDELANDE

SÅ STOPPAR DU AKUT ÅNGEST

Ångest har många skepnader. Den subtila är molande och ständigt närvarande. Panikångest är allt annat än subtil och slår ner som en blixt från en klar himmel för att göra dig oförmögen att utföra de enklaste alldagliga handlingar. Akut ångest, triggad av ett samtal, ett brev, ett mail med ett besked som skapar krav som leder till oro, rycker dig snabbt från verkligheten och sätter igång problemlösaren i dig.


När din psykologiska motståndskraft är låg (s.k. resilience), kan en oväntad extern händelse lätt få dig ur balans och förstöra hela dagen. Eller hela vecken för den delen. Hjärnan är inte nyanserad och tolkar den yttre påfrestningen som ett stort hot, att hela din överlevnad är hotad. Om vi inte själva kan lugna ner oss så kommer hjärnan att förstora alla negativa emotioner (minus) vi har runt oss så att vi tappar verklighetsförankring. Och det kan gå snabbt.


Hela ditt väsen upptas av hur du ska lösa problem och ställer alla andra planer på kant. Kanske hade du något trevligt planerat med barnen, en aktivitet med din kärlek eller någon annan värdefull rekreation som givit dig det positiva tillskottet av energi (plus) du är i så stort behov av. Ditt ångestpåslag utsöndrar bland annat ämnena adrenalin och cortisol som har en negativ inverkan på mage, tarm och andra system i kroppen. Det behöver inte ta lång tid innan du får fysiologiska obalanser i din kropp. Du får således negativa fysiska symptom av en tanke som med största sannolikhet inte ens är sanning.


"Om du är deprimerad lever du i det förgångna. Om du lider av ångest lever du i framtiden. Om du är harmonisk lever du i nuet."

– Lao Tzu


Din oro, rädsla och katastroftankar kring allt som eventuellt kan hända skapar en paralyserande ångest och sänker din psykologiska motståndskraft. Även om du ur ett intellektuellt perspektiv förstår och vet att mindre än ca 98 % av alla negativa tankar aldrig kommer att inträffa, är det svårt att sluta älta och oroa sig. Många av de här negativa tankarna är fantasier och ju mer kreativ du är, ju fler fantasier skapar din hjärna. Allt det som var viktigt innan läggs åt sidan och kvar står du inför en vattendelare och ett vägval. Antingen gör man allt som står i sin makt för att lösa problemet eller lägger sig paralyserad på soffan och drar ett täcke över huvudet. Den som ägnar all sin tid åt att avvärja det upplevda hotet är ofta så pass stressad att synen på tillvaron inte är nykter. Med denna strategi är det lätt hänt att man snärjer in sig i problem som är än mer komplexa än det ursprungliga. Det blir en negativ, nedåtgående spiral som drar till sig än mer problem och minus i vardagen.


I detta läge bör man ha verktyg som förhindrar att ångesten tar överhand och gör dig paralyserad. Det viktigaste är att inte låta stressen eller apatin ta överhand, utan att kunna zooma ut och se nyktert på verkligheten. Det är en stor skillnad att HA ångest och att BLI min ångest. Med rätt mentala och kroppsliga verktyg som hjälper dig att hålla dig ”nyktrare” än din ångest, lugnar ditt sinne och skapar ro behöver du inte fastna eller uppehålla dig i tanken. Först då ser du vad som behöver göras och när. Ångest är svårt att lösa genom tankarna eftersom det är just tankarna som ger upphov till ångest. Men det finns hjälp och relativt enkla verktyg som du kan lära dig att arbeta med. Det är naturligtvis lätt att säga att det är bara att göra si eller så för att inte drabbas av panik men i praktiken ser det annorlunda ut.


"Depression, ångest och panikattacker är inte tecken på svaghet. De är ett resultat av att du varit stark under för lång tid"


När du tänkt på ett problem mer än tre gånger utan att komma till någon rimlig lösning bör du släppa det. Enligt österländsk medicin är en rimlig gräns för ältande och återkommande negativa tankar just 3 gånger. Därefter behöver vi ta vissa beslut kring den situation vi tolkar som problematisk. Är detta en sanning? Ska jag acceptera? Eller ska jag förändra något? Detta är en färdighet vi kan träna upp och är väl värda att behärska då ältande har ett högt pris. Valutan vi betalar med är vårt fysiska och psykologiska välbefinnande. Men hur lätt är det att släppa tanken och gå från hjärnan till kroppen? Hur lär jag mig släppa tanken? Och hur gör jag för att se nyktert på tillvaron?


I Det goda samtalet arbetar jag med klienter i coachande samtal på distans. Här utgår jag ifrån varje klients unika mentala styrkor. Och tillsammans utvecklar vi verktyg som underlättar och stoppar akut ångest. För mig handlar Det goda samtalet om tillgänglighet - att finnas där när problemen uppstår eller redan innan om du har på känn att du står inför en utmanande situation. Inte dagar eller veckor senare. I samtalet utgår vi ifrån det som fungerar hos dig. Med utgångspunkt från detta utarbetar vi gemensamt strategier och verktyg som du kan ta till nästa gång du står inför en liknande situation. Genom att på egen hand tillämpa dessa verktyg kommer du successivt att radera ut alla hot och ångesttankar genom att din hjärna tolkar världen som mindre hotfull. Vill du läsa mer om Det goda samtalet och hur du kan lära dig transformera ett begynnande ångestpåslag till inre lugn och tunnelseende till perspektiv, klicka här: Det goda samtalet.


858 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page