top of page
Slide_1.jpg

HOW RETREAT

Våra retreats kommer att starta hösten 2022.

I samarbete med Seam Gym och Yogacenter samt Hotell Syfabriken i Falköping kommer vi ha fantastiska lokaler att tillgå för att din retreat/återhämtning ska bli så lärorik och optimal som möjligt.

LEARN MORE

ETT HÅLLBART VÄLBEFINNANDE

NYA RETREAT KOMMER!

 

Kickstarta ditt välmående! Under 3 dagar, med professionell ledning, får du helhjärtat ägna dig åt att bygga upp ditt fysiska immunförsvar och din mentala motståndskraft. Och viktigast av allt – du får med dig ovärderlig kunskap om hur ditt fysiska och mentala välmående blir en naturlig och långsiktig strategi i ditt liv.

FYRA GÅNGER PER ÅR bjuder HOW in gäster till retreat. Utformningen och innehållet riktar sig primärt till högpresterande personer i behov av fungerande strategier för bättre prestation och snabbare återhämtning.  

GENOM HOW-METODIKEN kombineras Österländsk och Västerländsk vetenskap i en metod som i praktik och teori förebygger psykisk och fysisk ohälsa genom hållbart välbefinnande. Filosofin kring HOWs retreatverksamhet grundar sig på 4 pelare. Syftet är att balansera de fyra grundfundamenten till välbefinnande och förbättra sömn/återhämtning, fysisk hälsa, psykisk styrka och höja energinivån.

ALLT UNDER ETT TAK genom vårt samarbete med Seam Gym och Yogacenter har vi allt vi behöver under ett tak i Falköping. Vi kan fokusera på vårt psykiska och fysiska välmående genom att kombinera teori med praktik/behandlingar samt god mat. 

HOW TILLHANDAHÅLLER AVDRAGSGILL FRISKVÅRD till privatpersoner, grupper och företag där logi, utbildning, behandlingar, individuell rådgivning, aktiviteter och helpension ingår. Varje besök föregås av en individuell utvärdering som ligger till grund för utformning av deltagarens utbildnings- och aktivitetsprogram.  

HOWs RETREATVERKSAMHET hålls 4 gånger per år, vanligtvis torsdag till lördag, i dagsläget är det i Falköping. Varje retreat utförs 4 gånger per år och omfattar 2 heldagar (två övernattningar). Därutöver hålls våra retreat även på andra, för ändamålet väl lämpade orter..
 

Background_white_wood_small copy.jpg
Icon_mind.png

Ökad kunskap om hjärnans placticitet, behov av återhämtning och om hur tankar/känslor påverkar vårt välbefinnande är en förutsättning för god psykisk hälsa. 

     Leder till inre lugn som minskar stress, rädsla, oro och ångest. 

Icon_motion.png

Rörerelse är en förutsättnng för liv och skapar positiva emotioner. 

     Brist på motion är en av de främsta orsakerna till merparten av de vanligaste sjukdomstillstånden – såväl fysiskt som psykiskt. 

Icon_sleep.png

Sömn är en av de främsta förutsättningen för en god kognitiv förmåga och ett bra immunförsvar. Sömnen är också det första som påverkas vid stress, ångest och oro.

    Det finns omfattande evidens för att sömn-kvaliteten har en direkt 

korrelation med livslängd.

Icon_food.png

Fokus på hur vi äter snarare än vad. Att äta under harmoniska förhållanden ger bra förutsättningen för mat-smältning och näringsupptag. 

     Inspiration till växtbaserad matlagning leder till minskning av kroniska hälsobesvär.

VÄLBEFINNANDETS FYRA PELARE - GRUNDEN FÖR HOWs RETREAT

Precis som en stolen bärs upp av fyra ben, vilar människans välbefinnande på 4 samverkande och lika viktiga fundament  – om ett eller flera saknas eller är bristfälliga, vacklar stolen. På HOWs Retreat fokuserar vi på att utveckla, balansera och förädla dessa fundamentala delar av livet. 

PSYKE

RÖRELSE

SÖMN

MATEN

INTRESSEANMÄLAN

Våra retreats hålls vanligtvis 4 gånger per år. Är du intresserad av att besöka oss för 2 upplysande och välgörande dagar som kan komma att bli avgörande för ditt framtida välbefinnande? nom kort kommer vi att presentera datum och platser för kommande retreats. Under tiden kan du skicka oss ett meddelande så skickar vi en påminnelse när datum och orter för våra retreats publicerats.

bottom of page