top of page
Slide_1.jpg

HOW RETREAT

Synonymt för alla våra retreats är närheten till naturen, hög tillgänglighet och en tydlig målsättning. 

LEARN MORE

ETT HÅLLBART VÄLBEFINNANDE

FYRA GÅNGER PER ÅR bjuder HOW in gäster till retreat. Utformningen och innehållet riktar sig primärt till högpresterande personer i behov av fungerande strategier för bättre prestation och snabbare återhämtning. Synonymt för våra retreats är att de är lantligt belägna med hög tillgänglighet samt att de har en tydlig målsättning. 

GENOM HOW-METODIKEN kombineras Österländsk och Västerländsk vetenskap i en metod som i praktik och teori förebygger psykisk och fysisk ohälsa genom hållbart välbefinnande. Filosofin kring HOWs retreatverksamhet grundar sig på 4 pelare. Syftet är att balansera de fyra grundfundamenten till välbefinnande och förbättra sömn/återhämtning, fysisk hälsa, psykisk styrka och höja energinivån.

NÄRHETEN TILL NATUREN har en vetenskapligt påvisad positiv effekt på deltagarens psykiska och fysiska välbefinnande. Att vistas i en lantlig/skogsnära miljö ökar inte bara inlärningsförmågan, utan underlättar även vid utförandet av övningar som bidrar till mental avkoppling och fysiskt läkande. 

HOW TILLHANDAHÅLLER AVDRAGSGILL FRISKVÅRD till privatpersoner, grupper och företag där logi, utbildning, behandlingar, individuell rådgivning, aktiviteter och helpension ingår. Varje besök föregås av en individuell utvärdering som ligger till grund för utformning av deltagarens utbildnings- och aktivitetsprogram.  

HOWs RETREATVERKSAMHET hålls 4 gånger per år, vanligtvis torsdag till lördag, i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen. Varje retreat utförs 4 gånger per år och omfattar 3 heldagar (två övernattningar). Därutöver hålls våra retreat även på andra, för ändamålet väl lämpade, orter både utomlands och i Sverige.  
 

Background_white_wood_small copy.jpg
Icon_mind.png

Ökad kunskap om hjärnans placticitet, behov av återhämtning och om hur tankar/känslor påverkar vårt välbefinnande är en förutsättning för god psykisk hälsa. 

     Leder till inre lugn som minskar stress, rädsla, oro och ångest. 

Icon_motion.png

Rörerelse är en förutsättnng för liv och skapar positiva emotioner. 

     Brist på motion är en av de främsta orsakerna till merparten av de vanligaste sjukdomstillstånden – såväl fysiskt som psykiskt. 

Icon_sleep.png

Sömn är en av de främsta förutsättningen för en god kognitiv förmåga och ett bra immunförsvar. Sömnen är också det första som påverkas vid stress, ångest och oro.

    Det finns omfattande evidens för att sömn-kvaliteten har en direkt 

korrelation med livslängd.

Icon_food.png

Fokus på hur vi äter snarare än vad. Att äta under harmoniska förhållanden ger bra förutsättningen för mat-smältning och näringsupptag. 

     Inspiration till växtbaserad matlagning leder till minskning av kroniska hälsobesvär.

VÄLBEFINNANDETS FYRA PELARE - GRUNDEN FÖR HOWs RETREAT

Precis som en stolen bärs upp av fyra ben, vilar människans välbefinnande på 4 samverkande och lika viktiga fundament  – om ett eller flera saknas eller är bristfälliga, vacklar stolen. På HOWs Retreat fokuserar vi på att utveckla, balansera och förädla dessa fundamentala delar av livet. 

PSYKE

RÖRELSE

SÖMN

MATEN

NYA RETREAT HÖST 2022

 

Kickstarta ditt välmående med ett något tuffare men inspirerande, lärorikt och resultatorienterat retreat för snabb revitalisering av kropp och psyke. Under 2 dagar, med professionell ledning, får du helhjärtat ägna dig åt att bygga upp ditt fysiska immunförsvar och din mentala motståndskraft. Och viktigast av allt – du får med dig ovärderlig kunskap om hur ditt fysiska och mentala välmående blir en naturlig och långsiktig strategi i ditt liv.

 

Klicka på knappen nedan för att ladda ner en folder med information om det kommande retreatet eller klicka på krysset uppe i högra hörnet för att gå vidare till sidan om HOWs retreat. 

Retreat_topp_pop_up.png
DGS Close hi.png
DGS Close def.png

INTRESSEANMÄLAN

Våra retreats hålls vanligtvis 4 gånger per år. Är du intresserad av att besöka oss för 3 upplysande och välgörande dagar som kan komma att bli avgörande för ditt framtida välbefinnande? nom kort kommer vi att presentera datum och platser för kommande retreats. Under tiden kan du skicka oss ett meddelande så skickar vi en påminnelse när datum och orter för våra retreats publicerats.

bottom of page