top of page

DISTANSUTBILDNING I ÖRONAKUPUNKTUR INKLUSIVE NADA 

Oronakupunktur_main.jpg

DETTA ÄR NADA

Distanskursen i NADA öronakupunktur har fokus på behandling av oro, ångest, depression och sömnproblem. NADA-kursen är bland annat lämplig för personal inom psykiatrisk vård / missbruksvård och ett bra första steg för de flesta som vill lära sig öron-akupunktur. Målsättningen är att lära sig använda öronakupunktur som ett komplement till annan behandling. I kursen får du lär dig att behandla med vanliga akupunkturnålar och med kulplåster. Kursen innehåller också en genomlysning av forskningsresultat och evidens för akupunktur vid oro, ångest, beroende, abstinens, depression och sömnproblem.

Öronakupunktur har använts som komplement vid behandling av drogberoende sedan mitten av 70-talet. Metoden utvecklades i USA. NADA (National Acupuncture Detoxification Association) är den organisation som lett utvecklingen och verkat för att sprida kunskap om metoden. NADA-modellen används nu i mer än 50 länder. 

Behandlingsmetoden används som komplement vid behandling av olika beroendetillstånd inom psykiatrin (både i öppen och sluten vård), på behandlingshem och inom kriminalvården. NADA används också som komplement i allmänpsykiatrisk vård och av privata behandlare vid oro, ångest och sömnstörningar. NADA-metoden bygger på att fem sterila engångsnålar sticks i bestämda punkter i varje öra. Behandlingen görs oftast på sittande patienter, gärna i grupp. Metoden är effektiv, säker, billig och så enkel att den kan läras ut på tre dagar. I Sverige har runt 4000 personer lärt sig öronakupunktur enligt NADA-modellen. NADA används i regional, kommunal, statlig och privat vård.

Oronakupunktur_2.jpg

EN TANKESMEDJA OCH PLATTFORM

ÖiS Logo Color.png

Tillsammans med Kajsa Landgren, som är en föregångskvinna och framstående internationell profil inom NADA, driver HOW samarbetet Öronakupunktur i Sverige. Öronakupunktur.se är en tankesmedja och plattform för akupunktörer, forskare och vårdgivare. Syfte är att sprida kunskap om NADA och annan öronakupunktur för evidensbaserad behandling av insomnia, stress, depression och smärta i offentlig och privat vård. Kurser i öronakupunktur inklusive NADA erbjuds av Kajsa Landgren och Stina Norbye. För mer information: www.oronakupunktur.se

LÄRARLEDD DISTANSKURS MED TEORI OCH PRAKTIK

Kursen i NADA är en lärarledd digitalkurs vilket innebär att du går hela kursen via datorn. Vi använder videoverktyget Zoom samt en utbildningsplattform för kunskapstest och åtkomst av kursmaterial. När du anmält dig får du startpaketet och boken via post. Inloggning till utbildningsplattformen får du dagen innan kursstart tillsammans med en zoom-länk. Via den kan du klicka dig in i ”klassrummet”. Din dator måste ha en kamera samt mikrofon. 

Du träffar dina lärare mellan kl 9 och 16 under de tre kursdagarna. Föreläsningarna hålls i realtid (de är alltså inte filmade) och du har möjlighet att kommunicera med såväl lärare som övriga kursdeltagare.

Vid föreläsningarna används PowerPoint som talarstöd. Du får även tillgång till instruktionsfilmer, relevanta länkar och artiklar. Under de praktiska övningarna delas kursdeltagarna in i virtuella rum där 2-3 kursdeltagare övar tillsammans, först på sina gummiöron, sedan med fördel på en levande person. Det förutsätter att du har en vuxen person som vill ha akupunktur till hands under övningspassen (dag 1 kl. 15-16, dag 2 kl. 11-12 och 15-16, dag 3 kl. 11-12). Om inte övar du bara på gummiöron. Under övningspassen observerar och kommenterar kursdeltagarna i det virtuella rummet varandra. Lärarna besöker de virtuella rummen, guidar och bedömer nålteknik och punktlokalisation. 

Distansutbildning NADA.jpg

INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS

Kursen vänder sig både till dig som kommer att använda NADA professionellt, och till dig som är nyfiken på NADA som egenvård. Ska du behandla med akupunktur på egen mottagning är utbildning i minst basmedicin ett krav från de flesta försäkringsbolag för att få teckna en patientförsäkring/behandlingsskadeförsäkring. Lokal som används för akupunkturbehandling ska godkännas av kommunens miljökontor.

Hat white.png

KURSMATERIAL & LITTERATUR

Som kurslitteratur används delar av boken Öronakupunktur av Kajsa Landgren, 275 sidor, eget förlag. Boken ingår i kurspriset. (Boken 

utgör även kurslitteraturen för våra andra kurser i öronakupunktur.) I kursavgiften ingår också ett startpaket bestående av ett gummiöra, ett paket med 300 akupunkturnålar, palperpenna riskavfallsburk, ett paket spritservetter, kulplåster och tops. Via utbildnings-

portalen får du tillgång till artiklar, vetenskapliga studier samt inlärningsfrågor.  Värdet på start-

paketet uppgår till: 1384:- inkl. moms. För dig som redan har boken görs ett rabattavdrag om 300:- inkl. moms på kursavgiften.

Books white.png
Envelope.png

ANMÄLAN & KURSAVGIFT

Kursavgiften är 4900:- exkl moms, 6125:- inkl moms. Avgiften inkluderar kursboken, startpaketet samt digitala föreläsningar, instruktionsfilmer och övningar via utbildningsportalen. Vid anmälan på hemsidan registreras kursdeltagaren och en faktura, praktisk information och länk till Zoom skickas via mail. Startpaketet skickas hem till deltagaren via post.  Inloggning till utbildningsportalen skickas ut dagen före kursstart. Anmälan görs på hemsidan:  www.oronakupunktur.se 

KURSLEDARE

Kursen i NADA på distans hålls av Kajsa Landgren och Stina Norbye som har en gedigen erfarenhet av psykiatrisk vård respektive psykologi, kroppsakupunktur, öronakupunktur, NADA öronakupunktur och utbildning i akupunktur.

KAJSA LANDGREN

Kajsa square.jpg

Kajsa Landgren, doktor i medicinsk vetenskap, docent, leg.sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatri och akupunktör. Kajsa forskar på akupunktur vid spädbarnskolik, brukarstyrd inläggning och på öronakupunktur i psykiatrisk 

vård samt har författat boken Öronakupunktur.

SNABBFAKTA DISTANSKURS I NADA

LÄNGD: 3 heldagar (09.00 - 16.00)

ORTER: Distans (digitalkurs på Zoom)

KURSDATUM 2021/2022      

PRIS: 4.990:- exkl. moms (6.125 Sek inkl. moms). Priset inkluderar startpaket till ett värde om 1.384 Sek 

• 1-2 mar & 10 mar 2022 (FULL)
• 2-3 maj & 10 maj 2022 (FULL)
• 16-17 & 24 maj 2022 (FULL)
• 24-25 aug & 1 sept 2022
• 12-13 okt & 20 okt 2022


Nya datum läggs till löpande.

Download folder dark.png

STINA NORBYE

Stina square.jpg

Stina Norbye, lärare i kroppsakupunktur och medicinsk qigong samt har högskoleutbildning i mindfulness och psykologisk coaching. Hon har en kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad positiv psykologi och coachande samtal.

Startkit NADA.jpg

NADA REPETITIONSKURS

För dig som redan genomgått NADA-kursen, erbjuder vi en repetionsdag till en kostnad om 2.100 Sek exkl moms (2.626 Sek inkl. moms).
I priset inkluderas arbetsmaterial till ett värde om 450 Sek.

DATUM REPETITIONSKURS

Kontakta oss för mer information

Education white.png
Background_bonzai.jpg

BASMEDICIN

Utb_basmedicin_White.png
Utb_basmedicin_White.png

Basmedicin på distans  motsvarande 60 högskolepoäng. Basmedicin finns som krav hos flera terapeutisk förbund.

ÖRONAKUPUNKTUR

Utb_orinakupunktur._WHITE.png
Utb_orinakupunktur._WHITE.png

3-dagars kurs i evidens-baserad öronakupunktur mot smärta, stress, oro, ångest och insomnia. 

DISTAL NEEDLING

Utb_distal_WHITE.png
Utb_distal_WHITE.png

Grundkurs med möjlighet till fördjupning i effektiv diagnostik och snabb-verkande smärtlindring genom distal akupunktur.

QIGONG & MINDFULNESS

Utb_qigong_WHITE.png
Utb_qigong_WHITE.png

2-dagars workshop i Medicinsk Qigong och Mindfulness för effektiv stresshantering och hållbar återhämtning.

MER OM VÅRA ANDRA UTBILDNINGAR

bottom of page